Orijinal Yoga Sistemi

Orijinal Yoga Sistemi

Orijinal Yoga Sistemi neredeyse orada refah, başarı, özgürlük ve mutluluk vardır.

Orijinal Yoga Sistemi Nedir?

Derin teorik bilgiye dayanan pratik uygulama ile kişiyi gerçek deneyim ve doğru anlayışa ulaştıran sisteme Orijinal Yoga Sistemi diyoruz. Yoga bilgilerinin doğru kaynaktan, bozulmamış hâli ile insanlığa sunuluyor olması, yozlaşmadan, tamamen bilimsel ve deneyimsel tekniklere dayanıyor olması sebebi ile Orijinal Yoga Sistemi ifadesini kullanıyoruz.
Orijinal Yoga Sistemi bireyin iç ve dış dünyasını daha net bir şekilde algılamasını kolaylaştırır, kişiliğin tüm seviyeleri gelişir ve birey kim olduğunu, gerçek özünü algılar.

Yeni insan bilimi olan bu simya sanatı ile beden, zihin ve ruh olarak tüm boyutlarda farkındalık ve sarsılmaz bir sağlık kazanırsınız. Orijinal Yoga Sistemi teknikleri ile fiziksel düzeyden başlayarak zihinsel ve duygusal enerji alanları arınır ve dengelenir.

Orijinal Yoga Sistemi en kadim bütünsel sağlık sistemidir. Uygulanan teknikler sayesinde birey bedeni ve zihni ile bağlantı kurar ve ruhunu keşfeder.

Orijinal Yoga Sistemi 8 basamaklı bir yöntem bilimdir ve bu 8 basamaktan her biri hastalıktan sağlığa, daralmadan genişlemeye, unutkanlıktan hatırlamaya, cehaletten aydınlanmaya, kölelikten özgürlüğe, kederden mutluluğa, ölümlülükten ölümsüzlüğe ve sonludan sonsuzluğa doğru ilerlemek için bir araçtır.

8 Basamaklı Sistem

 • Yama

  Yama kelimesi kontrol demektir. Yama uygulayarak insan eylemlerini kontrol altına alır ve böylelikle negatif veya olumsuz şeylerden kurtulur. Birey gelişmek ve spiritüel açıdan tekâmül edebilmek için bütün negatif fikirlerden, sözlerden ve eylemlerden arınmalıdır.

 • Niyama

  Niyama kelimesi kesin kontrol anlamına gelmektedir. Niyama aşamasında insan hayatının kişisel eylem kontrolünü geliştirmektedir.

  Duygular, düşünceler ve eylemler analiz edilmekte ve denetim altına alınmaktadır. Artık insan duygu, düşünce ve eylemlerinin kölesi değil efendisi hâline gelmektedir.

 • Asana

  Asana bedeni eğitmek demektir. Asana teknikleri sayesinde birey hareketsizliğin ve fiziksel huzurun tadını çıkarır. Beden huzurlu ve zinde ise zihin de huzurlu ve zindedir. Asana teknikleri beden ile duyular arasında köprü oluşturur.

 • Pranayama

  Pranayama aracılığıyla birey varoluşun ritmini öğrenir. Nefes alış-verişleri bedeni ve zihni pozitif yönde değiştirmektedir. Pranayama teknikleri ile nefes alış-verişleri düzene girer ve solunum kapasitesi genişler.

 • Pratyahara

  Bu aşamada soyutlanma ve kaynağa dönüş gerçekleşir, duyular dışarıdaki objelerden geri çekilerek dış nesnelerin dikkati dağıtması engellenir, böylece zihin duyular üzerindeki hakimiyetini yeniden kurar.

 • Dharana

  Dhrana yani konsantrasyon aşamasında zihin tek bir nokta üzerine sabitlenir, düşünceler durur. Bu teknikler ile dikkat dağılmadan odaklanma yeteneği gelişmekte, enerji ve konsantrasyon bireyi içsel derinliklerine taşımaktadır.

 • Dhyana

  Dhyana uygulamasında Dharana ile ulaşılan, zihnin tek odaklı olması hâlinden odak nesnesi de çıkarılır. Dhyana meditasyondur. Artık bir nesne yoktur, her şey salıverilmiştir fakat birey farkındalık içindedir, hiçbir nesne olmadan, merkez yani öze yoğunlaşmış biçimdedir.

 • Samadhi

  Orijinal Yoga Sistemi’nin son aşaması Samadhi yani Üstün Yoğunlaşma hâlidir. Bu basamağa ulaşan insan bu dünyada olmasına rağmen artık bu dünyaya ait değildir. Birey bu dünyanın dışındadır; icra ettiği eylemler bu dünyanın ötesindedir. Bu basamakta birey ebedi yuvasına dönmüş olur ve bireysel ruh ile Evrensel Ruh buluşur.

3 ayda bir yayınlanan dergimizde, her zaman güncel konulara varoluşsal algı ile yaklaşan ekibimiz sayesinde insana ve yaşama dair tüm konularda okurlarımızla buluşmayı hedefledik, hedefliyoruz.

Yoga AcademyJournal

KullanıcıSözleşmeleri